Transport


DeverTrans este specializata in transport cu basculante. Avem propria flota de basculante VOLVO.

Detalii

TRANSPORTUL CU BASCULANTE

DeverTrans asigura, respectand reglementarile legale de transport,  transportul deseurilor din constructii si demolari. Deseurile din constructii si demolari reprezinta deseurile rezultate din activitati precum constructia de cladiri si obiective de infrastructura, constructia si intretinerea cailor rutiere, demolarea totala sau partiala a cladirilor sau a obiectivelor de infrastructura. Noi, DeverTrans asiguram servicii de transport materiale rezultate din constructii si demolari cladiri, transport  ciment,  transport caramizi, tigle, ceramica, transport roci, ipsos, plastic, metal, fonta, lemn, sticla, transport resturi de tamplarie, cabluri, solutii de lacuit/vopsit/izolante, transport materiale de constructii cu termen de valabilitate expirat;

DeveTrans asigura transport pentru materiale rezultate din constructia si intretinerea drumurilor , transport smoala, nisip, pietris, bitum, transport piatra constructii, substante gudronate, substante cu lianti bituminosi sau hidraulici.

Cu ajutorul flotei proprietare de basculante asiguram transport pentru deseuri de la intretinerea cailor rutiere materiale excavate in timpul activitatilor de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. Transportam cu basculante proprietatea firmei sol, pietris, argila, nisip, roci, resturi vegetale.

De multe ori deseurile nepericuloase sunt generate in amestec cu deseurile periculoase, mai ales in cazul demolarilor clasice, necontrolate. De aceea, inainte de transport, asiguram o separare prealabila a acestora, separare ce poate fi realizata pe o platforma special amenajata pe amplasamentul santierului unde sunt realizate lucrarile. Deseurile din constructii si demolar pe care DeverTrans le transportai sunt incadrate la categoria 17 conform Catalogului European al Deseurilor, iar in Romania sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Din cele 44 de tipuri de deseuri din constructii si demolari, 16 sunt incadrate ca deseuri periculoase.

Apelati la noi